luni, 4 august 2008

Corpul profesoral

Corpul profesoral la Şcoala Postliceală Sanitară Christiana Slatina este format din:
- 4 medici
- 4 farmacişti
- 1 psiholog
- 1 microbiolog
- 2 profesori de anatomie
- 1 profesor de biofizică şi biochimie
- 1 profesor de engleză
- 1 profesor de tehnologia informaţiei (informatician)
- 1 specialist în epidemiologie şi sănătate publică
- 6 asistenţi medicali
- 1 preot

noutati admitere

numar locuri:
- asistent medical farmacie - 90 locuri
- asistent medical generalist - 90 locuri
Până în data de 01.08.2008, s-au înscris candidaţi după cum urmează:
- asistent medical generalist - 50 candidaţi
- asistent medical de farmacie - 60 candidaţi
La Şcoala Postliceală Sanitară Christiana, cursurile încep pe data de 15 septembrie 2008.
Candidaţii pentru specialitatea asistent medical generalist se prezintă la şcoală la ora 9,00, iar cei de la specialitatea asistent medical de farmacie la ora 14,30;
La specializarea asistent medical generalist, pentru cei interesaţi, vă informăm că avem un protocol de colaborare cu RESTEL Belgia, unde, după terminarea şcolii absolvenţii noştri pot lucra cu contracte de muncă.

miercuri, 16 iulie 2008

Admitere 2008

Înscrierea candidaţilor se va face la sediul Şcolii Sanitare Postliceale Christiana din str.Crişan nr. 1 Slatina.La înscriere, candidaţii la concursul de admitere îşi vor exprima opţiunile pentru una dintre specializările oferite.Au dreptul să se înscrie la nivelul de învătământ postliceal absolventi de liceu, cu saufără diplomă de bacalaureat, pe baza următoarelor acte:
- cerere de înscriere;
- certificat de nastere, cartea de identitate si, după caz, certificatul de căsătorie, în copie,certificate „conform cu originalul” de către un membru al comisiei de admitere;
- diplomă de bacalaureat sau adeverintă de absolvire a studiilor liceale, după caz;
- foaia matricolă pentru clasele IX- XII/XIII;
- adeverintă medicală eliberată de medicul de familie din care să rezulte că este sănătos clinicsi apt pentru calificarea pe care doreste să o dobândească.